ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
13 stycznia 2021 | Postępowanie 4/WZP/2021

Zakup środków czystości, ręczników papierowych, papieru toaletowego, mopów, wiader i sprzętu do utrzymania czystości w budynkach ZZW

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 2021
  3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
  4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
  5. Komunikat
  6. Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 2021 —zmieniony
  7. Komunikat 2
  8. Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 2021 —zmieniony 2
  9. Protokół