ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
21 luty 2020 | Postępowanie 62/WZP/2020

Zakup i dostawa tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w roku 2020

Dokumenty do pobrania

    1. Zapytanie ofertowe
    2. Załącznik nr 1 – formularz cenowy
    3. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
    4. Wzór umowy
    5. Protokół z przeprowadzonego postępowania