ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
25 luty 2020 | Postępowanie 60/WZP/2020

Wypiaskowanie, pomalowanie i wykonanie nowych oznaczeń na burtach i pokładach barek Wisła 1 i Wisła 2, a następnie ich zakotwiczenie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu w korycie rzeki Wisły i dozór nad nimi w okresie 1 maja do 15 września 2020 i na czas zimowy odholowanie do Portu Żerańskiego.

Dokumenty do pobrania

    1. Zapytanie ofertowe
    2. Wisła 1 – sprawozdanie, protokół pomiarowy, tabela wyporności
    3. Wisła 2 – sprawozdanie, protokół pomiarowy, tabela wyporności
    4. Wzór umowy
    5. Protokół_60_WZP_2020