ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
4 września 2018 | Postępowanie 255/WZP/2018

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej adaptacji nieużytkowego poddasza budynku przy ul. Hożej 13A, do celów użytkowych

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załączniki do zapytania ofertowego
  3. Odpowiedzi
  4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty