ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
09 kwietnia 2021 | Postępowanie 87/WZP/2021

Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu opracowania dokumentacji projektowych podpór dla wskazanych 14 drzew rosnących na terenie m.st. Warszawy oraz uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe_.BES
  2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 – kosztorys ofertowy
  4. Załącznik nr 3 – wzór umowy
  5. Załącznik nr 4 – warunki techniczne realizacji umowy
  6. Załącznik nr 5 – lokalizacje i ekspertyzy dla drzew
  7. Załącznik nr 7 – oświadczenie wykonawcy