ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
20.11.2023 | Postępowanie 332/WZP/2023

Wykonanie toreb recyklingowych na potrzeby działań wolontaryjnych, ze znakowaniem wg projektu Zamawiającego wraz z transportem

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe nr 332
  2. Zapytanie ofertowe – wersja dostępna
  3. Formularz oferty
  4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia
  5. Protokół z rozstrzygnięcia postępowania