ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
03 luty 2020 | Postępowanie 45/WZP/2020

Wykonanie wszelkich prac remontowych związanych z uporządkowaniem, miejscowym uzupełnieniem i utwardzeniem ścieżki gruntowej prowadzącej od wału do plaży na Białołęce, również celem zapewnienia właściwego stanu technicznego wału przeciwpowodziowego. Budżet partycypacyjny nr 1467 „TAK DLA PLAŻY NA BIAŁOŁĘCE”

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Zal 1 Opis Przedmiotu Zamówienia
  3. Zal 2 Wzor umowy
  4. Zal_3_wykaz_robot
  5. Zal_4_wykaz_osob
  6. Protokół z postępowania