ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
27 października 2021 | Postępowanie 282/WZP/2021

Wykonanie przez rzeczoznawcę wyceny gruntów do wykupu w celu ochrony ostoi płazów z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej UE w otulinie rezerwatu przyrody Las Kabacki im. S. Starzyńskiego, w sąsiedztwie Parku Cichociemnych w Dzielnicy Ursynów.

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Klauzula informacyjna
  3. Protokół z przeprowadzonego postępowania – unieważnienie