ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
22 styczeń 2020 | Postępowanie 30/WZP/2020

Usuwanie graffiti na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. załącznik nr 1
  3. formularz ofertowy
  4. Protokół z przeprowadzonego postępowania