ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
15 marca 2019 | Postępowanie 102/WZP/2019

Wykonanie monitoringu siedlisk i ostoi ptaków lęgowych w Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły” (kod obszaru PLB 140004) od km 488 do km 538 biegu Wisły

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Metodyka monitoringu
  3. Protokół z postępowania