ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
27 stycznia 2021 | Postępowanie 1/WZP/2021

Pieczątki dla pracowników Zarządu Zieleni m.st. Warszawy wraz z dostawą na ul. Kruszą 5/11d

Dokumenty do pobrania

 

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik Nr 1 do Zapytania – Formularz ofertowy
  3. Załącznik Nr 2 do Zapytania – wzór Umowy
  4. Załącznik Nr 3 do Zapytania – formularz cenowy
  5. Protokół z postępowania