ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
12 listopada 2020 | Postępowanie 325/WZP/2020

Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego tabliczek informacyjnych według projektu Zamawiającego

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – Projekt na prototyp tabliczki
  3. Protokół z postępowania