ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
23 styczeń 2020 | Postępowanie 4/WZP/2020

Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżek rekreacyjnych w ramach realizacji zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego 2020 „Do lasku na kole” (Zadanie 1) oraz zwycięskiego projektu budżetu partycypacyjnego na rok 2019: ” Zielona Aleja-łączymy Żoliborz Artystyczny i Madison Apartments” (Zadanie 2)

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 -wzór umowy
  3. Załącznik nr 2 -formularz oferty
  4. Załącznik nr 3 – wykaz usług
  5. Załącznik nr 4 -wykaz osób
  6. Protokół z postępowania