ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
14 września 2021 | Postępowanie 218/WZP/2021

Wykonanie diagnozy potrzeb oraz przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę i uruchomienie nowej strony internetowej Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, która zastąpi stronę aktualnie dostępną pod adresem www.zzw.waw.pl

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe – skan
  2. Zapytanie ofertowe – wersja dostępna PDF
  3. Protokół z postępowania – skan
  4. Protokół z postępowania – wersja dostępna PDF