ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
19 luty 2019 | Postępowanie 50/WZP/2019

Wycinka i pielęgnacja drzew rosnących na terenach wzdłuż cieków, kanałów i wałów przeciwpowodziowych na terenie m.st. Warszawy

Dokumenty do pobrania

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik nr 1 do OPZ – Zakres Prac
 4. Załącznik nr 2 standardy wykonania prac
 5. Załącznik nr 3 do OPZ Lokalizacja
 6. zał. 2 Formularz ofertowy
 7. zał. 3 Wykaz usług
 8. zał. 4 wykaz sprzętu
 9. zał. 5 Wykaz pracowników
 10. zał. 6 Projekt umowy
 11. Protokół z postępowania