ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
30 sierpnia 2018 | Postępowanie 117/WZP/2018

Utworzenie 2 rabat z zastosowaniem mat rozchodnikowych

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Wzór umowy
  3. Załącznik nr 1
  4. Załącznik nr 2
  5. Załącznik nr 3
  6. Protokół