ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
25 stycznia 2018 | Postępowanie 31/WZP/2018

Utrzymanie czystości i porządku w obrębie koryt cieków, kanałów, zbiorników wodnych wraz z pasami eksploatacyjnymi oraz budowli hydrotechnicznych na terenie m.st. Warszawy w ramach bieżących i interwencyjnych prac porządkowych

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2 – wykaz krat
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4
  6. Formularz ofertowy
  7. Załącznik graficzny określający lokalizację cieków i kanałów na trenie m.st. Warszawy objętych zamówieniem
  8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty