ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
05 marca 2019 | Postępowanie 82/WZP/2019

Usuwanie graffiti na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  3. Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy