ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
20 stycznia 2021 | Postępowanie 9/WZP/2021

Usuwanie graffiti na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
  3. Formularz ofertowy
  4. Protokół z przeprowadzonego postępowania