ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
15 grudnia 2020 | Postępowanie 359/WZP/2020

Usługa polegająca na obsłudze eksploatacyjnej, konserwacji zdalnym nadzorze oraz modernizacji układu smarowania i systemu monitorowania pracy turbiny ślimakowej Małej Elektrowni Wodnej na Potoku Służewieckiego w latach 2021-2022

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – projekt umowy
  3. Załącznik nr 2 do zapytania – formularz ofertowy
  4. Protokół z postępowania