ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
Czerwiec 2017 | Postępowanie 89/WZP/2017

Świadczenie usług polegających na czynnościach serwisowych, niezbędnych do utrzymywania w należytym stanie sanitarnym i technicznym automatycznych toalet miejskich zlokalizowanych na terenie m.st Warszawy.

 Dokumenty do pobrania
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załączniki do zapytania ofertowego
  3. Komunikat nr 1
  4. Załącznik nr 4 – korekta
  5. Wyniki do zapytania