ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
Listopad 2017 | Postępowanie 262/WZP/2017

Świadczenie pomocy prawnej w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania zmierzającego do wyboru partnera prywatnego przy realizacji zadania polegającego na budowie i prowadzeniu basenów pływających na Wiśle

 Dokumenty do pobrania

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO – wykaz usług