ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
25 marca 2019 | Postępowanie 124/WZP/2019

Realizacja prac ogrodniczo-porządkowych na terenie parku wokół Stawu Służewieckiego w Warszawie /obszar 5,88 ha/

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. załącznik nr 1 do zapytania ofertowego kosztorys ofertowy
  3. załącznik nr 2 do zapytania ofertowego warunki wu i standardy
  4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego mapa
  5. załącznik nr 4 do zapytania- wzór umowy