protokół z rozstrzygnięcia_szkolenie | Przygotowanie scenariusza oraz organizacja cyklu trzech warsztatów pn. „Jak rozwijać wolontariat pracowniczy w instytucjach miejskich, na przykładzie doświadczeń Zarządu Zieleni m.st. Warszawy” wraz ze wsparciem indywidualnym instytucji