ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
8 czerwca 2018 | Postępowanie ZZW/426/2018/AAD/RO7

Przygotowanie oraz przeprowadzenie konkursu realizacyjnego na zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe