ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
18 listopada 2019 | Postępowanie 368/WZP/2019

Wykonanie przeglądu i serwisu gaśnic ręcznych oraz hydrantów przeciwpożarowych znajdujących się w posiadaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1-formularz oferty