ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
Maj 2017 | Postępowanie 87/WZP/2017

Przeprowadzenie jednoetapowego konkursu realizacyjnego na rewitalizację Parku Pole Mokotowskie

 Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 1. Załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe >>>
 2. Załącznik nr 2 – do regulaminu POIiŚ >>>
 3. Załączniki umieszczone są na stronie: https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/w8diMp9MyaKOSxt
  Hasło: pole ZZW, w ich skład wchodzą:
 • Master Plan
 • Archiwalna inwentaryzacja drzew
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Pola Mokotowskiego
 • Materiały wyjściowe Zamawiającego
 • Informacje o własności działek

    4. Dotyczy Postępowania nr 87/WZP/2017 na przeprowadzenie jednoetapowego konkursu realizacyjnego na   rewitalizację Parku Pole Mokotowskie>>>
    5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty>>>

Dokumenty do pobrania

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Informacja o wyborze ofert