ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
22 lipca 2019 | Postępowanie 152/WZP/2019

Przeprowadzenie działań włączających mieszkańców Starej Pragi w proces modernizacji skweru między ul. Jagiellońską i ul. Kępną, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych, opracowanie koncepcji zagospodarowania tego terenu oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego terenu skweru Jagiellońska/Kępna w Dzielnicy Praga Północ

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego
  3. Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego
  4. Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego
  5. Protokół z przeprowadzonego postępowania