ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
20 maja 2019 | Postępowanie 193/WZP/2019

Organizacja wraz z obsługą stoiska edukacyjno-promocyjnego ZZW podczas imprezy plenerowej pt. „Dni Ursynowa”

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Protokół z przeprowadzonego postępowania