ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
11.10.2022 | Postępowanie 288/WZP/2022

Organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych w Pawilonie Edukacyjnym Kamień

Dokumenty do pobrania

1. Zapytanie ofertowe

2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia

3. Protokół z przeprowadzonego postępowania