ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
08.02.2023 | Postępowanie 49/WZP/2023

Organizacja i prowadzenie 13 zajęć edukacyjnych w Pawilonie Edukacyjnym Kamień

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia
  3. Protokół z postępowania
  4. Protokół z postępowania – wersja dostępna