ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
13 październik 2020 | 282/WZP/2020

Opracowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego broszury edukacyjnej dotyczącej walorów przyrodniczych Doliny Środkowej Wisły, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Golędzinowa i najbliższych okolic

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Protokół z przeprowadzonego postępowania