ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
24 września 2020 | Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż barki znajdującej się w Porcie Czerniakowskim

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż barki znajdującej się w Porcie Czerniakowskim

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż barki znajdującej się w Porcie Czerniakowskim

Regulamin Komisji Przetargowej

Regulamin pisemnego przetargu nieograniczonego

Zrządzenie nr 96_2020

Umowa na sprzedaż barki

Sprzedaż barki_Klauzula_informacyjna_zgoda

Sprzedaż barki_Oświadczenie_zgoda_przetwarzanie