ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
25 września 2020 | 265/WZP/2020

Prace zabezpieczające biofiltr w Porcie Czerniakowskim – dosadzenia bylin wodnych w sekcji hydrofiltrowej podczyszczalnika biologicznego

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe – Prace zabezpieczające biofiltr
  2. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
  3. Załącznik nr 2 – lokalizacja prac i dokumentacja fotograficzna
  4. Załącznik nr 3 – projekt nasadzeń bylinowych
  5. Załącznik nr 4 – wzór umowy
  6. Protokół z przeprowadzonego postępowania