ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
27 lipca 2020 | 216/WZP/2020

Wykonywanie okresowej usługi polegającej na dokonywaniu comiesięcznych przeglądów i konserwacji głównego węzła cieplnego oraz węzłów grzewczych w budynkach obiektu „Przystań Warszawa” usytuowanych w Warszawie na Cyplu Czerniakowskim przy ul. Zaruskiego, będących w zarządzaniu i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy oraz w przypadku wystąpienia awarii, której usunięcie nie jest możliwe w ramach gwarancji lub rękojmi udzielonych przez wykonawcę węzła cieplnego oraz węzłów grzewczych, podjęcie interwencji i czynności naprawczych w przeciągu dwóch godzin od momentu pozyskania informacji o jej wystąpieniu.

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe_216_WZP_2020
  2. Załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego
  3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – ZAKRES KONSERWACJI
  4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy
  5. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – dokumentacja powykonawcza_cz1
  6. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – dokumentacja powykonawcza_cz2
  7. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – dokumentacja powykonawcza_cz3
  8. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – dokumentacja powykonawcza_cz4
  9. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – dokumentacja powykonawcza_cz5
  10. 2020 08 10_protokol z rozstrzygniecia