ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
27 listopada 2019 | Postępowanie 393/WZP/2019

Zagospodarowanie terenu zieleni w ramach incjatywy lokalnej przy ul. Cukrowniczej w Warszawie, w tym: odtworzenie ciągu pieszego oraz dostawa i montaż: ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, tablicy informacyjno-regulamnowej z nadrukiem

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Skan protokół z wyboru ofert