ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
28 kwietnia 2020 | Postępowanie 121/WZP/2020

Montaż, konserwacja i monitoring pływających platform lęgowych dla rybitwy czarnej w ramach projektu „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy”

Dokumenty do pobrania

    1. Zapytanie ofertowe
    2. Załącznik nr 1- klauzula
    3. Protokół wyboru ofert 121_WZP_2020