ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
27 lipca 2018 | Postępowanie 344/WZP/2018

Jednokrotne wykoszenie chwastowiska na terenach przyległych do Jeziorka Czerniakowskiego

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
  4. Protokół 344_WZP_2018