ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
12 marca 2020 | Postępowanie 100/WZP/2020

Interwencyjne zebranie, wywóz i utylizacja odpadów z nielegalnego wysypiska na terenie nad Kanałem Żerańskim – dz. ewid. 50/15, obręb 40611.

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 do zapytania- wzór umowy
  3. załącznik nr 2 do zapytania -szczegółowe warunki realizacji umowy
  4. Załącznik nr 3 do zapytania – mapa z oznaczonym terenem prac
  5. Załącznik nr 4 do zapytania-zdjęcia odpadów przeznaczonych do usunięcia
  6. Protokół z postępowania