ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
17 marca 2020 | Postępowanie 111/WZP/2020

Demontaż, złożenie w komplety i opisanie drewnianych skrzyń chroniących drzewa przed zimowym zasoleniem, ustawionych w pieszych ciągach komunikacyjnych m.st. Warszawy: pl. Konstytucji (45 szt.) i al. Jerozolimskie (1 szt.), pl. Wilsona (5 szt.) oraz przewiezieniu ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy przy ul. Bartyckiej 175 Pawilon nr 6.

Dokumenty do pobrania

    1. Zapytanie ofertowe
    2. Załącznik nr 1- zakres i ceny
    3. Załącznik nr 2 – warunki techniczne
    4. Załącznik nr 3 – lokalizacja skrzyń
    5. Załącznik nr  4 –  wzór umowy 

10. Protokół z postępowania