ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
Luty 2017 | Postępowanie 35/WZP/2017

Interwencyjne sprzątanie kanałów i terenów zieleni

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty