ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
22 lipca 2019 | Postępowanie 140/WZP/2019

Dostawa tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w 2019 roku.

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 -Formularz cenowy
  3. Zalacznik nr 2 – Formularz ofertowy
  4. Załącznik nr 3-wzór umowy
  5. Komunikat 23.07.2019
  6. Załącznik nr 1 -Formularz cenowy 23.07.2019
  7. Protokół z postępowania