ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
28 stycznia 2019 | Postępowanie 21A/WZP/2019

„Dostawa środków czystości, produktów toaletowych i sprzętu do utrzymania czystości na potrzeby Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w roku 2019”

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 Formularz cenowy
  3. Zalacznik nr 2 – Formularz Ofertowy
  4. Załącznik nr 3 wzór umowy
  5. Komunikat o zmianie formularza cenowego (zał. 1)
  6. Załącznik nr 1 Formularz cenowy (zmiana)
  7. Informacja o wyniku postępowania -Dostawa środków czystości