ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
4 luty 2020 | Postępowanie 23/WZP/2020

Dostawa materiałów biurowych w roku 2020 na potrzeby Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz cenowy
  3. Formularz oferty
  4. Projekt umowy
  5. Protokół z postępowania