ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
5 luty 2020 | Postępowanie 52/WZP/2020

Utrzymanie czystości i porządku koryt cieków, kanałów, zbiorników wodnych oraz wałów przeciwpowodziowych wraz z pasami eksploatacyjnymi położonych na terenie m.st. Warszawy w ramach bieżących i interwencyjnych prac porządkowych

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Opis przedmiotu zamówienia
  3. Załączniki do OPZ
  4. Załącznik nr 2 do Zapytania – wykaz usług
  5. Załącznik nr 3 do Zapytania – formularz oferty
  6. Projekt umowy
  7. Protokół z postępowania
  8. Informacja o wyborze oferty