ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
27 marca 2020 | Postępowanie 101/WZP/2020

Dostawa i posadzenie krzewów na terenie m.st. Warszawy- działka o nr ew. 14/6 z obrębu 30712 w Warszawie przy ul. Cukrowniczej skrzyżowanie z ul. Rożnowską.

Dokumenty do pobrania

    1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
    2. Pytania i odpowiedzi
    3. Protokół wyboru oferty