ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
07 maja 2020 | Postępowanie 147/WZP/2020

Remont ciągu pieszego przy ul. Mariensztat na Skwerze S. Orgelbranda wykonanego z kostki granitowej nieregularnej, wielkości od 4×6 do 8×11 na powierzchni 200 m². wraz z jej uzupełnieniem.

Dokumenty do pobrania

    1. Zapytanie ofertowe
    2. Opis przedmiotu zamówienia
    3. Przedmiar
    4. Specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robót budowlanych
    5. Protokół_147WZP2020