ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
9 listopada 2020 | Postępowanie 312/WZP/2020

Dostawa farb przeznaczonych do malowania nawierzchni drewnianych, metalowych, plastikowych, wykorzystywanych przy pracach remontowych i konserwacyjnych urządzeń małej architektury w parkach będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – Formularz cenowy
  3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy na zakup farb