ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
22 styczeń 2020 | Postępowanie 31/WZP/2020

Dostarczenie i montaż mebli biurowych do budynków Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. załącznik nr 1 -Formularz cenowy
  3. załącznik nr 2 -Formularz ofertowy
  4. załącznik nr 3 -wzór umowy
  5. załącznik nr 4 -Opis przedmiotu zamówienia
  6. zał 1-10 do OPZ
  7. zał 11 do OPZ
  8. Protokół 31_WZP_2020