ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
11 września 2019 | Postępowanie 277/WZP/2019

Budowa parkletu w pasie drogowym ul. Dąbrowszczaków w Warszawie wraz z nasadzeniem zieleni oraz rozbiórką istniejącej nawierzchni, w ramach projektu: „656 – Rabata dla Warszawy przy Dąbrowszczaków

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr1
  3. Załącznik nr2
  4. Załącznik nr3
  5. Załącznik nr4
  6. Załącznik nr5
  7. Protokół z przeprowadzonego postępowania